نمایندگی نرم افزار

الماس

نمایندگی گروه مشاوران پنکو
• نوع نمایندگی : فروش نرم افزار ، دبیرخانه استانی کنفرانسهای بین المللی گروه مشاوران پنکو ، مشاوره مدیریتی استقرار قیمت تمام شده فعالیت ها وخدمات وبودجه ریزی عملیاتی با استفاده از نرم افزارهای.
• نرم افزار( MyABCM (Activty Based CosTing and Management Software
 اولین نرم افزار فارسی محاسبه ومدیریت قیمت تمام شده باتکنیکABC .

• نرم افزار (PBB -(PeRFORMANCE Based BUDGeTing
اولین نرم افزار جامع بودجه ریزی عملیاتی .

نرم افزار MyAbcm – نرم افزار فارسی محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده
امروزه افزايش كارايي مالي سازمانها، به يكي از دغدغه هاي اصلي مديران تبديل شده است. ولي استخراج اطلاعات دقيق هزينه‌ها و سود سازمان جهت تصميم گيري‌هاي مديريتي فرايند پيچيده‌اي است. مشكل اينجاست كه اغلب سيستمهاي سنتي حسابداري جهت ارائه گزارشات مختلف به بيرون از سازمان (External Reporting) توسعه يافته‌اند. بنابراين نمي‌توان از نتايج آن، اطلاعات دقيق و مناسبي پيرامون ساختار هزينه‌هاي سازمان استخراج نمود. آنچه مديران يك سازمان جهت تصميم‌گيري نياز دارند، سيستمي است كه بتواند هزينه دقيق هريك از محصولات، خدمات، فعاليتها، فرايندها و مشتريان را محاسبه نمايد. آنان مي‌خواهند بدانند چه عواملي و با چه نسبتي هزينه كل سازمانشان را تشكيل مي‌دهند. براي افزايش كارايي سازمان بايد از هزينه هريك از فعاليتها مطلع باشند تا بتوانند مجموعه خود را اداره نمايند. پيشنهاد ما براي اين دسته از مديران استفاده از نرم افزار محاسبه و مديريت قيمت تمام شده (ABC/M) پنكو است. اين نرم‌افزار قدرتمند، در اتخاذ تصميمات راهبري و عملياتي در جهت افزايش كارايي و سودآوري سازمان، به شما كمك شاياني مي‌كند. با استفاده از اين نرم افزار شما ميتوانيد:
• پربازده ترين و كم بازده ترين محصولات، خدمات و مشتريان سازمان را شناسايي كنيد.
• هزينه تمام شده واقعي محصولات و خدمات را استخراج نماييد.
• هزينه‌هاي مشترك و سربار سازمان بين واحدهاي سازماني با چه نسبتي تقسيم مي‌شوند.
• كارايي سازمان را افزايش دهيد.
• منابع سازمان را بصورت بهينه تخصيص دهيد.

گواهی تایید فنی نرم افزار

گواهی تایید فنی نرم افزار

منبع : گروه مشاوران پنکو
برای مشاهده اطلاعات تکمیلی می توانید به وب سایت گروه مشاوران پنکو مراجعه نمایید.