دسته بندی: اخبار

آیت الله دکتر دیر باز نماینده محترم خبرگان رهبری ،عضو هییت علمی و رییس دانشگاه دولتی قم باتفاق آقای دکتر لطف اله زاده، دفتر مرکزی شرکت مشاوره بهبود مدیریت افق را مورد بازدید قرار دادند . 0

آیت الله دکتر دیر باز نماینده محترم خبرگان رهبری ،عضو هییت علمی و رییس دانشگاه دولتی قم باتفاق آقای دکتر لطف اله زاده، دفتر مرکزی شرکت مشاوره بهبود مدیریت افق را مورد بازدید قرار دادند .

  آیت الله دکتر دیر باز نماینده محترم خبرگان رهبری ،عضو محترم هیات علمی و رییس دانشگاه دولتی قم در جریان عزیمت به شهرستان ارومیه مورخ ۱۲/۱۲/۹۵ ( سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)...

تدریس شش دوره آموزشی ۱۲ ساعته اخلاق حرفه ای کارگزاران اسلامی مبتنی بر آموزه های اسلام در نظام اداری 0

تدریس شش دوره آموزشی ۱۲ ساعته اخلاق حرفه ای کارگزاران اسلامی مبتنی بر آموزه های اسلام در نظام اداری

شش دوره آموزشی ۱۲ ساعته اخلاق حرفه ای (۷۲ساعت) کار گزاران اسلامی میتنی بر آموزه های اسلامی در نظام اداری ویژه کارکنان شرکت توزیع نیروی برق در محل مجتمع آموزشی آذربایجان نمایندگی ارومیه با...

0

برگزاری دوره آموزش ملی بودجه ریزی عملیاتی بتاریخ ۱۰ و ۱۱ مهر ماه جاری در محل فرهنگسرای ارومیه

برگزاری دوره آموزش ملی بودجه ریزی عملیاتی بتاریخ ۱۰ و ۱۱ مهر ماه جاری در محل فرهنگسرای ارومیه . توسط اداره کل امور عشایر استان با ارایه آقای عسگر  نوری رییس هیات مدیره و...

طراحی و تدوین ساختار تفصیلی شهرداری ها سال ۱۳۹۴ طراحی وتدوین ساختار تفصیلی شهرداری های خسرو شاه – ایلخچی- سرعین بر اساس مبانی قانون ذیربط در چهار مرحله بشرح ذیل : 0

طراحی و تدوین ساختار تفصیلی شهرداری ها سال ۱۳۹۴ طراحی وتدوین ساختار تفصیلی شهرداری های خسرو شاه – ایلخچی- سرعین بر اساس مبانی قانون ذیربط در چهار مرحله بشرح ذیل :

مرحله اول : تدوین کلیات برنامه شامل : ۱- مطالعه مبانی و تدوین فهرست اقلام اطلاعاتی ، تعاریف و مفاهیم عملیاتی ۲- تدوین کاربرگ های جمع آوری و گردش اطلاعات ۳- تدوین ساختار اجرایی...

ارائه دوره آموزشی ارتقاء سلامت نظام اداری بتاریخ ۶و ۱۳ /۵/ ۹۵ به مدیریت وبرنامه ریزی مجتمع آموزشی وزارت نیرو ( واحد ارومیه ) وارائه رئیس هیأت عامل شرکت مشاور به همکاران شر کت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی 0

ارائه دوره آموزشی ارتقاء سلامت نظام اداری بتاریخ ۶و ۱۳ /۵/ ۹۵ به مدیریت وبرنامه ریزی مجتمع آموزشی وزارت نیرو ( واحد ارومیه ) وارائه رئیس هیأت عامل شرکت مشاور به همکاران شر کت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

دوره آموزشی : ارتقاء شفافیت و سلامت نظام اداری بتاریخ ۶ و ۱۳ /۵/ ۹۵ با مدیریت وبرنامه ریزی مجتمع آموزشی وزارت نیرو (واحد ارومیه ) وارائه رئیس هیأت عامل شرکت مشاوران بهبود مدیریت...

ارائه دوره آموزشی اخلاق حرفه ای کارگزارن اسلامی مبتنی برآموزه های اسلام در نظام اداری در۸ روز در محل شرکت های تابع وزارت نیرو در آذربایجان غربی ومجتمع آموزشی واحد ارومیه . 0

ارائه دوره آموزشی اخلاق حرفه ای کارگزارن اسلامی مبتنی برآموزه های اسلام در نظام اداری در۸ روز در محل شرکت های تابع وزارت نیرو در آذربایجان غربی ومجتمع آموزشی واحد ارومیه .

دوره آموزشی اخلاقی حرفه ای کارگزاران اسلامی مبتنی بر آموزه های اسلامی در نظام اداری در ۸ روز با مدیریت وبرنامه ریزی مجتمع آموزشی واحد ارومیه و ارائه مدیرعامل و رئیس هیأت عامل شرکت...

راه و شهرسازی آذربایجان شرقی 0

بر گزاری کارگاه آموزشی تیم های بهبود فرایندهای اداره کل راه و شهر سازی آذربایجان شرقی

کار گاه آموزشی تیم های بهبود فرایند های اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی بتاریخ ۹۵/۱/۲۴به ریاست آقای شهداد نا صری مدیر محترم     توسعه منابع و عوامل اجرایی شرکت مشاوران بهبود مدیریت افق...

0

بازدید مسئولین محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از دفتر مرکزی شرکت

بازدید معاون محترم تو سعه مدیریت و سرمایه انسانی و رییس محترم گروه نوسازی اداری و مدیریت عملکرد سا زمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان غربی از دفتر مرکزی شرکت مشاوران بهبود مدیریت...

توسط جناب آقای حضرتی رئیس محترم سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان آذربایجان غربی و آقای نوری رئیس هیأت مدیره ومدیرعامل شرکت مشاوران بهبود مدیریت افق بتاریخ ۲۰/۱۲/۹۴ زمینه های همکاری فی مابین مورد بررسی قرار گرفت. 0

توسط جناب آقای حضرتی رئیس محترم سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان آذربایجان غربی و آقای نوری رئیس هیأت مدیره ومدیرعامل شرکت مشاوران بهبود مدیریت افق بتاریخ ۲۰/۱۲/۹۴ زمینه های همکاری فی مابین مورد بررسی قرار گرفت.

بنا به درخواست شرکت مشاوران بهبود مدیریت افق واستقبال وپذیرش ریاست محترم سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان آذربایجان غربی و در ادامه نشست ها ومکاتبات قبلی . جلسه ای بتاریخ ۹۴/۱۲/۲۰ درمحل سازمان تشکیل...

0

برگزاری سمینار توجیهی وآموزشی مطالعه وتدوین ساختار شهرداری های استان آذربایجان شرقی

حسب تصمیمات جلسه منعقده در دفتر امور شهری وشوراهای استان آذربایجان شرقی مورخ ۹۴/۶/۱۱ باهمکاری دفتر مزبور وشرکت مشاوران بهبود مدیریت افق . جلسات توجیهی مطالعه وتدوین ساختار شهرداریها ی استان آذربایجان شرقی برای۱۲...