Tagged: اداره کل عشایر استان آ.غ

0

برگزاری دوره آموزش ملی بودجه ریزی عملیاتی بتاریخ ۱۰ و ۱۱ مهر ماه جاری در محل فرهنگسرای ارومیه

برگزاری دوره آموزش ملی بودجه ریزی عملیاتی بتاریخ ۱۰ و ۱۱ مهر ماه جاری در محل فرهنگسرای ارومیه . توسط اداره کل امور عشایر استان با ارایه آقای عسگر  نوری رییس هیات مدیره و...